חיפוש

חוקים רלוונטיים

חוקים רלוונטיים- דיני אינטרנט

 כאן מוצגים החוקים שעלינו ועל כל בן אדם שמשתמש ביצירה כלשהי להכיר ולדעת מה המשמעות של שימוש בהם ולאיזה צורך …

חוקי האינטרנט הרלוונטיים – "זכויות היוצרים- הקניין הרוחני"

נציג כאן אוסף של חוקים וצווים של הקניין הרוחני, (הרשימה נקבעה לפי ספר החוקים של מדינת ישראל ) .

"זכות יוצרים" – החוק ששומר על היצירה להיות בבעלותו של היוצר בלבד או להעבירה למישהו אחר אם במידה והיוצר הזכיר זאת ;

"זכות מוסרית" – זכות מוסרית כשמה היא – לשמור על הזכויות המוסריות של הפרט ביצירה ;

"טביעה", –  שימור של צלילים באמצעי המאפשר לשמעם או להעתיקם;

"יצירה אדריכלית" – זכות יוצרים לעיצוב בניין או מבנה אחר, וכן מודל לבניין או למבנה ;

"יצירה אמנותית" –  ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית, יצירת צילום  ;

"יצירה דרמטית" –  יצירה קולנועית, יצירה דרמטית-מוסיקלית, יצירת מחול ופנטומימה;

"יצירה משותפת" – יצירה שנוצרה בידי כמה יוצרים במשותף ;

"יצירה ספרותית" – לרבות יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב;

"יצירת פיסול" – לרבות תבנית או מודל של פסל;

"יצירת צילום" – יצירה המופקת בתהליך הדומה לצילום ;

"יצירה קולנועית" – יצירה טלוויזיונית וכל יצירה שדומה במהותה ליצירה קולנועית או ליצירה טלוויזיונית;

"לקט" – לקט של יצירות , אנציקלופדיה או אנתולוגיה, וכן לקט של נתונים , מאגר מידע;

"מפיק", יצירה קולנועית או תקליט – מי שאחראי על ביצוע הפעולות הדרושות לשם יצירת היצירה הקולנועית או התקליט, לפי העניין;

"עותק מפר" – עותק של יצירה שיש בה זכות יוצרים

"פרסום", של יצירה – הוצאה של היצירה לרשות הציבור, ברשותו של בעל זכות היוצרים, לביצוע פומבי של היצירה או שידורה, ולהצגה לציבור של היצירה אמנותית

"תוכנת מחשב" – שימוש או העתקה של תוכנת מחשב בכל צורה שבה היא מבוטאת;

"תקליט" – טביעה של צלילים ;

 מקום הפרסום לראשונה  בחוק זה יחולו הוראות אלה לעניין המקום שבו פורסמה יצירה לראשונה:

1 – יצירה שפורסמה בכמה מדינות בתוך שלושים ימים מיום שפורסמה לראשונה – יראו אותה כאילו פורסמה לראשונה בכולן בו–זמנית;

2 – יצירה שפורסמה לראשונה בישראל ובמדינות אחרות בו–זמנית – יראו אותה כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

חוק זכות היוצרים ביצירה לא יחול על כל אחד מאלה,

1-  רעיון;

2- תהליך ושיטת ביצוע;

3- מושג מתמטי;

4- עובדה או נתון;

5- חדשות היום .

(לפי " רשומות ספר החוקים 2119 של מדינת ישראל " )

נושאים קשורים:

נישואים אזרחיים

תוכן אינטרנט

מהותו של "קניין רוחני"

העתקת תוכן מוגן

תוכן מוגן וחוק זכויות היוצרים

אכיפה וקנסות- הפרה ועונשין

תוכן מוגן, בעלות ושימושים מותרים

 חוק סינון תכנים

תוכנות לסינון תכנים

הפטנט

 

 

 

 

 

 


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |