חיפוש

אכיפה וקנסות- הפרה ועונשין

אכיפת חוק ,קנסות, הפרה ועונשין

חוקי עונשין

א-

1–  לא יעשה אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

2- לא ייבא אדם לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

3- לא יעסוק אדם במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה.

4- לא ימכור אדם, לא ישכיר ולא יפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי.

5-  לא יחזיק אדם עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

6 – לא ייצר אדם ולא יחזיק חפץ שייעודו עשיית עותקים של יצירה,

 ב –

1- העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע

 לחוק העונשין( מקסימום פיצויים עד 100000 ש"ח )  חוק העונשין(:

 * עושה עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו;

 * מייבא לישראל עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

2- העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע

 חוק העונשין הינו עוסק בכל הפר של אותו חוק אשר הוא נחקק ועוסק ב :

1- עוסק במכירה, בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה;

2- מעמיד לדין כל מי שמוכר, משכיר או מפיץ עותקים מפרים של יצירה בהיקף מסחרי;

3- חוק שחל על כל מחזיק עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו.

 ג-

*המייצר או המחזיק חפץ ) או תוכנה כלשהי אפילו )שייעודו עשיית עותקים של יצירה, כדי לעבור עבירה

 דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע לחוק העונשין.

  ג –

נעברה עבירה בחוק זה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

הפרת זכות היוצרים – והתרופות לכך : –  

1- מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;

2- החזקה למטרה עסקית;

3- הפצה בהיקף מסחרי;

4- הצגה לציבור בדרך מסחרית;

5 – ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי .

הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית בית המשפט יהיה רשאי , על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע בשל כל הפרה פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

בלא הוכחת נזק קביעת הפיצויים לפי הוראות. רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה:

1- היקף ההפרה;

2- משך הזמן שבו בוצעה ההפרה;

3-  חומרת ההפרה;

4- הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט;

5-  הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט;

6- מאפייני פעילותו של הנתבע;

7- טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;

8-  תום לבו של הנתבע.

(לפי " רשומות ספר החוקים 2119 של מדינת ישראל " )

נושאים קשורים :

מהותו של "קניין רוחני"

העתקת תוכן מוגן

תוכן מוגן וחוק זכויות היוצרים

תוכן אינטרנט 

חוקים רלוונטיים

תוכן מוגן, בעלות ושימושים מותרים

 חוק סינון תכנים

תוכנות לסינון תכנים

הפטנט

עורך דין גירושין

עורכי דין דיני משפחה

 


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |