חיפוש

ערעור על צוואה

האם ייתכן ערעור על צוואה? בהינתן נסיבות מסוימות התשובה היא חיובית. אף שהצוואה אמורה לבטא את הרצון החופשי של המצווה (המוריש) ייתכנו מצבים שונים שבהם אנשים, לרבות הקרובים ביותר למוריש, הנמנים עם המעגל הראשון של היורשים, יבקשו לערער על הצוואה ולהתנגד לה מסיבות שונות.

חשוב לציין, כי אין הכרה בחוק לאפשרות ערעור על צוואה אבל ניתן לערער באמצעות הגשת בקשת התנגדות לקיום הצוואה, אם וככל שחושבים שהצוואה מקפחת אתכם, היורשים על פי חוק, שהיא נערכה ונחתמה שלא כדין באמצעות כפייה, הטיה, הטעיה, תחבולה, תרמית או כניסיון שנתפס כבלתי לגיטימי להשפיע על המצווה. הערעור על צוואה מתבצע אפוא באמצעות הגשת התנגדות לקיום הוראותיה. על מנת להגיש בקשה מנומקת, ממוסמכת, שסיכוייה להתקבל טובים, מומלץ להסתייע בשירות עורך דין צוואה המתמחה בכל היבטי החוק ומכיר היטב את הנהלים והפרוצדורה של הגשת מסמכים רלוונטיים לאישוש הטענה או הטענות העומדות בבסיס ההתנגדות.

חשוב לציין כי על מנת למנוע היתכנות קיום נסיבות המצדיקות הגשת ערעור על צוואה רצוי לצרף לצוואה הודעה בדבר תקינות מצבו הנפשי והגופני של המצווה על מנת לא להיתלות בליקויים בו כעילה להתנגדות ולערעור על תקפות הצוואה. הדגשת העובדה כי הצוואה נכתבה ונחתמה מרצונו החופשי של המצווה, אשר בעת החתימה היה מודע לתוכנה, עשויה למנוע התנגדות לה מטעם העדר כשירות המצווה.

מתי ניתן לערער על צוואה?

אם אתם נחשבים יורשים פוטנציאליים על פי הגדרת ירושה על פי חוק ונותרתם מחוץ לצוואה, הדבר עלול לעורר חשד כי הצוואה לא משקפת את רצון המצווה או כי נעשה ניסיון להשפיע עליו במעמד החתימה באופן שיש בו חריגה ואפילו הפרה מוחלטת של רצונו החופשי ופירוש שגוי ומוטעה שלה בכוונת מכוון. הבעיה היא שעליכם יוטלו מלאכת ועול ההוכחה כי הצוואה נעשתה בהשפעת גורמים זרים. אתם תידרשו להביא ראיות שיתמכו בחדש שלכם. לשם כך אתם עשויים להיזקק לשירות עורך דין מקצועי.

לא אחת עלולים להתגלע סכסוכים קשים בתוך משפחה כאשר מי מבני המשפחה עלולים לחוש עצמם מקופחים ומופלים לרעה. מקרים כאלה גורמים לשכירת שירותי עורך דין צוואה על ידי כל אחד או במשותף.

על מנת למצות סיכוי לקבלת ערעור על צוואה חשוב לנהל אותו באופן מושכל וזהיר, כאשר מי שייצג אתכם הוא איש מקצוע מנוסה המכיר היטב את החוק ואת הנהלים המאפשרים להגביר את הסיכוי להתקבלות הערעור.


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |