חיפוש

נהיגה בקלות ראש

תקנות התעבורה מגדירות את חוקי התעבורה במגוון סעיפים. אחד הסעיפים מתייחס למצב בו נהג נמצא נוהג בצורה רשלנית, מסוכנת, והיא מוגדרת נהיגה בקלות ראש. סעיף זה, 62 (2), רואה בנהג מסוכן לציבור מעצם נהיגתו, ולכן עונשו הצפוי חמור.
נהיגה ברשלנות
נהיגה ברשלנות מבחינת החוק זהה לסעיף נהיגה שבצעה בקלות ראש. סעיף 62 (2) מגדיר: נהיגה ברכב בקלות ראש או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה". אם עברת ביודעים באור אדום, התעלמת מתמרור עצור בכניסה לצומת, ביצעת עקיפה מסוכנת, נהגת בשכרות או תחת השפעת סם וכדומה, תואשם בעבירה זו, ויתכן שבעבירות נוספות.  נהיגה ברשלנות מתייחסת לנהג אשר ביודעין מתעלם מחוקי תנועה, מזלזל בחוק, ומודע לכך שהוא עשוי לגרום לנזק.
מה העונש?
אם נתפסת על ידי שוטר והוא ציין בדוח כי עברת על תקנת נהיגה בקלות ראש, יהיה עליך להתייצב בבית המשפט. העונש על עבירה זו יכול להיות מאוד חמור ומשמעותי, ואפילו להביא לכך שתחויב לבצע מאסר בפועל. בנוסף לעונש זה, נהג אשר עבר עבירה זו צפוי להיות מחויב בשלילת רישיון ובקנס כספי. שלילת הרישיון תקבע במסגרת המשפט, אך לא תפחת מתקופה של שלושה חודשים.

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בחוסר זהירות
סעיף 21 (ג) לפקודת התעבורה מתייחס לנהיגה בחוסר זהירות. אמנם שני הסעיפים נשמעים דומים, אך בפועל נהיגה בחוסר זהירות מוגדרת על פי החוק עבירה "קלה" יותר מאשר נהיגה בקלות ראש. חוסר זהירות הוא מצב בו לרוב הנהג נוהג בצורה תקינה, נורמטיבית, ומכבד את חוקי התנועה, אך בפעם אחת, לאור חוסר תשומת לב, ביצע עבירת תנועה, שלא במתכוון. רמת המסוכנות של נהג זה פחותה בהשוואה, ולכן לא תיגזר על הנהג שלילת רישיון והוא צפוי יהיה לקבל קנס כספי. התייעצות עם עורך דין במקרה זה מאוד מהותית. עורך הדין יפעל להוכיח כי הנהג לא נהג ברשלנות אלא בחוסר זהירות, ולכן אין סיבה לחשוב שהוא מסוכן לציבור ואין צורך לשלול את רישיון הנהיגה שלו.
מי קובע את סעיף האישום?
אם נעצרת על ידי שוטר, השוטר יחליט בגין איזה סעיף בוצעה עבירה. יש מצבים בהם השוטרים מחליטים כי העבירה הינה נהיגה בחוסר זהירות, ואז מוסרים לנהג במקום דוח ובו קנס כספי. במצבים אלו לא נדרש הנהג להגיע לדיון בבית המשפט. אם השוטר ראה לנכון להגדיר נהיגה רשלנית, יהיה על הנהג להגיע לבית המשפט. בדיווח של השוטר הוא יצטרך לציין את הסיבות לבחירת אישום זה.
עורך דין תעבורה
מכיוון שעבירות תעבורה יכולות להביא לפסילת הרישיון, מומלץ תמיד להתייעץ בעורך דין מומחה לדיני תעבורה. תפקידו לבחון את הראיות, ולנסות לפעול לזיכוי או הקלה בעונש.


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |