חיפוש

נהיגה בלי רישיון

על פי החוק אסור לאדם לנהוג מבלי שיש לו רישיון. החוק מגדיר בסעיף 10 לפקודת התעבורה, את המקרים בהם אדם עובר עבירה זו, ואת העונש בגינם. לא כל מצב של נהיגה ללא רישיון מוגדר אותו הדבר. אם אדם נהג ברכב לאחר שהוציא רישיון נהיגה, רכש את מיומנות הנהיגה ועבר את מבחני הרישוי, אך רישיונו אינו נמצא פיזית בידו, הדבר אינו חמור או מסוכן כמו אדם שנוהג מבלי שאף פעם הוציא רישיון נהיגה.
סעיף 10 לפקודת התעבורה
בהתאם לסעיף זה, מוגדר כי אדם צריך לנהוג כאשר יש בידו פיזית רישיון נהיגה בתוקף, והוא רלוונטי לסוג הרכב בו הוא נוהג. סעיף זה מתייחס בנפרד לארבעה מצבים שונים: מצב בו אדם מבלי שעבר את מבחני הרישוי ולכן אין לו רישיון, מצב בו אדם נוהג על רכב מסוג שונה מזה שרישיון הנהיגה שלו מאפשר זאת, מצב בו אדם נוהג בזמן שרישיון הנהיגה שלו לא בתוקף, ומצב בו אדם הרשה לאדם אחר לנהוג, כאשר ידע כי אדם זה עובר עבירת נהיגה בלי רישיון.
לא הוצאתי רישיון ונתפסתי
במידה ואדם נתפס נוהג, והתברר כי הוא עושה זאת מבלי שלמד כיצד לנהוג, ועבר את מבחני הרישוי, הוא עשוי לקבל עונש חמור ביותר שיכול להגיע גם למאסר בפועל. החוק מחמיר במיוחד עם הנהגים אשר עוברים עבירה זו, מכיוון שהם מסכנים את הציבור בצורה מאוד חמורה. אם אדם לא יודע כיצד לנהוג, יש סבירות גדולה כי יגרום לנזק.
הוצאתי רישיון על רכב פרטי ונהגתי על אופנוע
מקרים אלו שכיחים גם הם, והם מוגדרים אסורים ביותר על ידי החוק. אדם אשר לא הוכשר בנהיגה על אופנוע, או על רכב מסחרי, המצריך מיומנות מיוחדת, לא כשיר מבחינת החוק לנהיגה ברכב זה. אם הנהג ימצא אשם בביצוע נהיגה בלי רישיון, רישיון הנהיגה שלו עשוי להישלל למשך שנתיים. בנוסף הנהג ידרש לשלם קנס כספי.

נהיגה בלי רשיון

שכחתי לחדש את תוקף הרישיון
כאשר מקבלים רישיון, מוגדר תאריך תוקף. יש איסור על נהיגה כאשר הרישיון אינו בתוקף. עבירה זו כמובן לא חמורה כמו לנהוג מבלי שבכלל הוצאת רישיון, אך החוק מצפה מהנהגים להתייחס ברצינות לנושא חידוש הרישיון, ולכן כן רואה לנכון להטיל עונש. אם מדובר על תקופה יחסית קצרה, עד חצי שנה, סביר כי יוטל על הנהג קנס כספי בלבד. במקרים בהם התוקף עבר מזמן, הנהג עלול להתבקש לעבור שוב מבחני נהיגה.
אין בידי פיזית את הרישיון
מצב זה הוא המצב הכי פחות חמור מבין המצבים שהוצגו. אם נעצרת והתבקשת להציג רישיון והרישיון לא היה איתך, כנראה שעונשך יהיה קנס כספי של מאה שקלים. לאחר מכן תתבקש להתייצב במשטרה ולהראות כי יש לך רישיון בתוקף.


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |