חיפוש

חובת הפרשת פנסיה לעובדים

משנת 2008, חייב כל מעסיק לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני.

במהלך השנים מפרישים העובד והמעסיק כל חודש כסף לביטוח פנסיוני של אותו עובד.

שמונה עשר אחוזים וחצי משכרו של העובד מופרשים כל חודש לטובת ביטוח הפנסיה שלו, ששה אחוזים מופרשים על ידי העובד וכל השאר על ידי המעסיק שלו.

לכל אדם שעובד והוא ומעסיקו מפרישים עבור ביטוחו הפנסיוני, יש זכות לבחור איזה סוג של ביטוח בתחום הפנסיה הוא רוצה לבטח את עצמו. הסוגים שקיימים הם למשל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופות גמל ועוד..

ישנם גופים רבים בהם ניתן לעשות ביטוחים פנסיונים, כל גוף פועל במקום אחר ובתנאים שונים, לכן כל עובד יכול לבחור עבור עצמו את הגוף שאליו הוא רוצה להפריש את כספיו בשביל ביטוח הפנסיה שלו.

כל עובד מחויב בביטוח פנסיוני ולכן אין לעובד כלשהו זכות לוותר על הפרשת כספים לטובת ביטוח הפנסיה האישי שלו.

 

מי זכאים לביטוח פנסיוני?

 

כל עובד מגיל עשרים ואחת וכל עובדת שמלאו לה עשרים, זכאים להפרשת סכומים על ידי מעסיקם ועל ידם לטובת ביטוח הפנסיה שלהם.

אם אדם הגיע לגיל פרישה חובה לפנסיה, הוא עדיין זכאי להמשך הפרשת סכומים לפנסיה עבורו רק בתנאי שהוא אינו מקבל קצבה מלבד קצבאות של הביטוח הלאומי.

 

ממתי זכאי כל עובד להפרשת סכומים עבורו לביטוח פנסיה?

 

אם אדם היה מבוטח פנסיונית עוד טרם כניסתו לעבודה במקום עבודתו, המעסיק שלו מחויב להפריש עבורו סכום לביטוח הפנסיה שלו כבר מהיום הראשון שהוא הגיע לעבוד בעבודה.

לפי צו ההרחבה, במקרה שנזכר למעלה ההפרשות יתחילו באופן מעשי או כשנגמרה שנת המס הנוכחית או כעבור ששה חודשים מהיום בו החל את עבודתו באותו מקום העבודה. המועד הראשון שמגיע מבין השניים הוא מועד התחלת הפרשת הכספים על ידי המעסיק לטובת ביטוח הפנסיה של העובד.

אם העובד לא בוטח כלל בעבר ביטוח פנסיה, מעסיקו יתחיל להפריש עבורו כספים לביטוח פנסיה רק לאחר ששה חודשים ממועד התחלת העבודה.

אם עובד או עובדת החלו לעבוד לפני גיל הזכאות לביטוח פנסיוני, התקופה שבין תחילת עבודתם עד הגעתם לגיל הזכאות תחשב בתקופה שבה העובד והמעסיק לא מפרישים כסף לביטוח הפנסיה, זאת אומרת כחלק מהשישה חודשים הראשונים, ללא ביטוח פנסיה למועסק.

איך ממשים את זכות הביטוח הפנסיוני?

העובד אמור לקבל את הזכות להפריש כסף לטובת הביטוח הפנסיוני באופן אוטומטי בזמן הקבוע לו בחוק.

העובד צריך להחליט באיזה לאיזה סוג של ביטוח הוא רוצה להפריש את כספו ולאיזה גוף ספציפי בסוג הביטוח שבחר, לאחר החלטתו על העובד להודיע למעסיק את רצונותיו.

העובד צריך למלא את הטפסים של הגוף המוסדי שאצלו הוא רוצה לעשות ביטוח פנסיוני ועל אחריותו להחתים על המעסיק שלו ולחתום במקומות המועדים.

לאחר העברת הטפסים על המעסיק מוטלת החובה להעביר את הכספים לידי הגוף המוסדי שהעובד בחר.

המאמר מוגש באדיבות משרד עו"ד מיסקביץ'


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |