חיפוש

בקשה לצו ירושה

צו ירושה הוא הצהרה על זהות היורשים ועל חלקם בעיזבון של הנפטר. בקשה כזאת נדרשת במקרים, שבהם הנפטר לא הותיר צוואה. יורשיו נדרשים להגיש בקשה לקבלת מה שמכונה צו ירושה.

מצד אחד, העדר צוואה עשוי להקל על חלוקת הירושה מאחר שהן זהות היורשים והן חלקם בעיזבון קבועים על פי חוק, אבל בהעדר קביעת מה מהרכוש יחולק למי מהם, עלולה להתגלע מחלוקת ולא פעם סכסוכים וריבים בתוך המשפחה. הביטוי החריף והקיצוני של מקרים שבהם התקיים סכסוך בתוך המשפחה על אודות הירושה הוא נתק מוחלט בין בני אותה משפחה. מצד שני, צוואה עלולה לקומם מי מבני המשפחה אם מתברר כי הם הופלו וקופחו לעומת אחרים.

היות שכל אחד מהיורשים רשאי להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה, על כל אחד שרוצה להגיש ליידע את שאר בני המשפחה על כוונתו לעשות זאת.

פרוצדורה ידועה מחייבת הגשת הבקשה בארבעה עותקים. בד בבד עם הגשת הרשם את הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה, הוא מפרסם בעיתון יומי גדול ונפוץ הודעה על הגשת הבקשה. מטרת הפרסום היא לאפשר למי שמבקשים להתנגד לה לעשות זאת. על פי רוב התהליך מסתיים בתוך (עד) חודש וחצי, למעט מקרים שהוא מתארך בשל העדר היתר לרשם לדון בבקשה והעברתו אותה אל בית משפט לענייני משפחה.

על מי שמתנגדים לבקשה לצו ירושה להגיש את התנגדותם בתוך 14 יום. חשוב לציין ולהדגיש, כי על בקשת ההתנגדות להיות מנומקת היטב ולכלול טענות ממשיות שיש בהן לכאורה כדי להצדיק את ההתנגדות. במקרים שבהם ההתנגדות אינה מבוססת, היא צפויה להידחות על הסף ובית המשפט מוציא צו ירושה לאלתר.

האם רצוי להסתייע בעורך דין?

אף שניתן להגיש בקשה לצו ירושה באופן עצמאי, רצוי ומומלץ להסתייע בעורך דין לענייני משפחה, ולו ר בשל ניסיונו ומיומנותו והיכרותו את הפרוצדורה. הוא יכול להאיץ את הטיפול, לסייע לכם לאסוף את כל המסמכים החשובים והרלוונטיים לנושא. חשיבותו של עורך דין שייצג אתכם גדולה במיוחד במקרים שבהם מי שדן בנושא הוא בית המשפט, שם העורך דין יגן על זכויותיכם ויוודא כי אתם לא תקופחו.

מדובר בנושא רגיש וטעון, בעיקר מאחר שמעורבים בו כסף ורכוש ורצון טבעי לזכות בחלק הגדול ביותר. כאשר מי מבני המשפחה מיוצג על ידי עורך דין לא נותרת לאחרים ברירה אלא להיעזר בשירותיו של עורך דין מטעמם. מתברר, כי אפילו במי שמכונות "המשפחות הכי טובות", לא תמיד הכול נשאר במשפחה – קל וחומר במקרים שבהם מתגלע סכסוך בנושא הירושה.

פרסום תגובה


עורך דין פלילי | זר שוקולדים | עורך דין אינטרנט |